Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Dotace pro rozvoj venkova
Aktuality:

Národní dotace MZE na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků 2018

Žádosti pro rok 2018 budou přijímány od 5. 2. 2018. Oproti minulému roku došlo k redukci počtu dotačních podprogramů. V roce 2018 budou podporovány podprogramy 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a 129 666 Údržba a oprava polních cest.

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti:

od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018 (včetně), nebo (podle toho, co nastane dříve) do 24:00 hodin dne, kdy celková požadovaná částka podaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 129 662 130 milionů Kč
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 129 664 4 milionů Kč
Údržba a oprava polních cest 129 666 60 milionů Kč

Změny proti loňskému roku:

Byla upravena hranice počtu obyvatel v obcích, kde se předmět dotace nachází. Jedná se o obce, které k 1. 1. 2017 měly do 2 000 obyvatel. U  obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 obyvatel se předmět dotace nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/file/569608/Zasady_129_660_PM_web.doc

Web progframu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/

 

Žádost se podává v systému: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Článek vyšel : 8.1.2018