Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Nečtiny, zde proběhlo druhé setkání pod názvem Diskuzní oběd starostů

Diskuzní oběd se starosty obcí MAS Vladař. Tak jsme pokračovali na druhém setkání starostů, jejichž obce patří do našeho území. Setkání proběhlo ve čtvrtek 25. srpna v prostředí Hostince na Radnici v Nečtinách.

Na den 25. 8. 2022 jsme společnými silami připravili druhé setkání zástupců MAS Vladař a zástupců obcí v našem území.

Když už jsme minulý článek začali významem daného data, tak bychom v tom mohli trochu pokračovat, kdy na výběr bylo historicky skutečně z čeho vybírat, ale já bych ráda zmínila především rok 1897, kdy byl v Liberci zahájen provoz úzkorozchodné tramvaje a v roce 1609, v Benátkách, astronom Galileo Galilei představil svůj první dalekohled. K tomu bych dodala, že tak trochu můžeme přirovnat naší práci a činnosti k té rozjeté "trati", kterou i nadále pomalu a jistě společně stále prodlužujeme a tou krásnou cestou vlastně pohlížíme na výsledky naší práce a také se dále rozhlížíme, co vše bychom mohli ještě vylepšit, zkrášlit a vytvořit :-)

Cílem tohoto setkání i nadále je hlavně se sejít jako přátelé, kteří si mají stále co říci, a vzájemným vyprávěním si tak předávat své zkušenosti, radosti, ale bohužel i ty starosti a propojit vše tak trochu nekonvenčním způsobem.

Dle stanoveného programu se nám první hosté začali sjíždět již od 11.30 hodin, kteří dnes měli "volnou volbu" k tomu, aby si usedli tam, kde se jim to zrovna líbí a bylo skvělé, že si všichni postupně sedali společně ke stolům tak jak kdo dorazil, a všichni se mezi sebou začali bez jakýchkoliv ostychů vzájemně vítat, komunikovat, diskutovat. Opět jsme měli na zahájení programu připravený malý kvíz se slepou mapou, kdy otázky byly sestaveny a čerpány ze zajímavostí, historioe a krás území MAS Vladař.

Ve 12.00 hodin se vše spustilo. Na úvod pan ředitel, ing. Josef Ryšavý, všechny srdečně přivítal, přednesl informace o dnešních odpoledních plánech a také organizační záležitosti. Dále informoval o aktuálně vyhlášené výzvě MAS Vladař na podporu komunitního života v Ústeckém kraji a uvedl malou změnu dnešního programu, kdy byla v plánu exkurze na ZŠ v Manětíne, ale z časových důvodů a náročnosti přesunu byla tato exkurze zrušena, což, ale bylo aktivně nahrazeno možností využít virtuální realitu a podívat se na podpořené projekty IROP na ZŠ Manětín přímo na místě, kde bylo připraveno 3D video.

Pak už předal slovo panu starostovi obce Nečtiny, ing. Jiří Křemenák, který nás všechny také velmi srdečně přivítal a v krátkosti nám představil obec Nečtiny, počet obyvatel, její malebnou přírodu, díky které je tato lokalita vyhledávána mezi rekreanty a chataři, dále také zmínil i historické části a také vyjmenoval značný objem činností, kterým se věnují, jako je například spolek "obnova venkova" (kdy prvotní zkušenosti čerpali například dle rozvoje po vzoru Rakouska), takže v této oblasti mají bohaté a značné zkušenosti, kdy obec Nečtiny získala v r. 2002 titul Vesnice roku České republiky. Pan starosta také poděkoval zástupcům MAS Vladař, že začala s konáním těchto akcí - setkávání, sdružování, potkávání se a předávání si vzájemných zkušeností. My děkujeme za pochvalu :-)

Pak se spustil kvíz, a všichni se vrhli na plnění úkolů a zodpovězení otázek, ale předtím se nejprve přítomní rozdělili spravedlivým počtem do skupin. A už začínáme. S první otázkou se začíná rozbíhat i skěvlá diskuze a atmosféra. Panuje klid a pohoda. Po úspěšném rozklíčení správných odpovědí a určení míst na slepé mapě území MAS Vladař se překročilo k dalšímu bodu programu, a to "IROP na počátku vyhlášení prvních výzev pro PO 2021+". Všem přítomným byla rozdána prezentace v tištěné podobě.

Zahajuje pan Ryšavý. Předává informace o současných přípravách SCLLD 2021+ s vazbou momentálně na potřebnost účelného sestavení programového dokumentu IROP a jeho veškeré vazby v našem území, kdy v prezentaci jsou k dipsozici prvotní a potřebné informace o specifických cílech, podporovaných aktivitách a vazbách na programové obdodbí 2014 - 2020 včetně úspěšného čerpání přidělené alokace 2014+ ze strany ŘO IROP. Slovo dostává paní Nipauerová, která informuje a prolíná vazby nových aktivit na PO 2021+ na aktivity v PO 2014+, dále uvádí zhruba průměrné čerpání na projektech u jednotlivých fiších IROP 1 až IROP 6, kdy tato část má vazbu na sestavení a určení přesných alokací u jednotlivých fiší IROP pro MAS Vladař na PO 2021+, dále uvádí jaké aktivity a SC jsou nově zařazeny na nové PO 2021+, jako je podpora městských knihoven, muzeí, cestovního ruchu. K tomtuo bodu se připojil pan Ryšavý, který uvedl, že v současné době se zvětšuje zájem v našem území o podporu cestovního ruchu jako celku, kdy na prvním místě jsou zatím zařazeny informační centra, která jsou v naší oblasti nedostatečně zastoupena a toto téma je určené k další diskusi a rozvoji. Po přednesení všeho potřebného se pomalu pesouváme k dalšímu bodu dnešního programu.

V rámci operačního programu PRV pak pan Ryšavý informoval o 6. výzvě PRV, která byla zaměřena na podporu "nezemědělců - řemeslníci", dále "zemědělci - zpracovatelé", kdy na toto téma se rozpoutala zajímavá diskuse včetně dotazů. Dále byli přítomní informováni o tom, že se opět chystáme vyhlásit a otevřít výzvu pro mládež, kterou bude mít opět na starosti sl. Lněníčková Dana, která také na místě doplnila informace o současně podpořených zajímavých projektech, které byly součástí 1. výzvy v roce 2022. V závěru bylo ještě otevřené téma současně řešené politiky - komunitní energetika - (FVE), kdy pan Ryšavý informoval o zajímavé exkurzi, na které byl, co vše se řešilo a jaký byl průběh.

Na závěr našeho setkání byla také volná diskuze a předávání si mezi sebou vzájemných zkušeností, které jsou vlastně tak trochu na denním pořádku každé paní starostky a pana starosty. Diskuze se pak ubírala opět směrem k cestovnímu ruchu a podporou informačních center. Kdy pan starosta Křemenák ještě informoval o zajímavých lokalitách nečtinska, jako je husova cesta, horolezecké sětny, zřícenina hradu nebo pohádková cesta.

Po vyčerpání programu, nás již čekala návštěva místního muzea a zároveň informačního centra v Nečtinách, kam jsme se společně přesunuli. Byla pro nás připravena komentovaná prohlídka. Dle úsměvů na tváři a pokládaných dotazů lze soudit, že se všem líbilo. Děkujeme ještě jednou za možnost se k Vám podívat :-)

A protože vše má jednou svůj konec a závěr, tak i my jsme se museli rozloučit a rozjet se zase zpět svým směrem. Ale nezoufejme, už nyní pro Vás opět vymýšlíme a chystáme další setkání, které by bylo na jaře 2023. Kde a kdy přesně, opět co nejdříve vymyslíme a dáme vědět. A kdyby se někomu zdálo, že je to douhá doba, než se opět uvidíme, tak určitě pro Vás do konce roku 2022 připravíme ještě jedno drobné setkání, které bude cíleno hlavně na novou strategii MAS Vladař a programové období 2021 - 2027.

Už teď se na Vás těšíme. Velké poděkování na konec patří obci Nečtiny, panu starostovi ing. Jiřímu Křemenákovi a kolegyním v muzeu, a samozřejmě celému personálu v Hostinci Na Radnici, kteří nám poskytli nejen kompletní zázemí na dnešní akci, ale nachystali nám výborný oběd a s péčí se o nás celé odpoledne starali.

 

Za MAS Vladař o.p.s,

  • Ing. Josef Ryšavý - ředitel
  • Dana Lněníčková - OPZ
  • Andrea Nipauerová - IROP

Galerie :

Článek vyšel : 8.9.2022