Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Dotace pro rozvoj venkova
Aktuality:

Nezapomeňte podat žádost - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018 z MMR jen do 15.01.2018!

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Ukončení příjmu žádostí 15.01.2018 (do 12 hodin).

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):

  • DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
  • DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
  • DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

více informací na : http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018

Článek vyšel : 8.1.2018