Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

NOVÉ webové stránky IROP

ŘO IROP oznamuje, že dne 23. 4. 2018 byly spuštěny nové webové stránky IROP, které jsou ve zkušebním provozu.

NOVÉ stránky IROP naleznete na tomto odkazu: www.irop.mmr.cz

MAS Vladař má na svých webových stránkách uvedené potřebné odkazy v rámci operačního programu IROP a z tohoto důvodu, mohou být nyní odkazy zatím nedostupné. V návaznosti na tyto změny, tedy na nové stránky IROP, ze strany řídícího orgánu, budeme postupně vše aktualizovat a směrovat na nové stránky IROPu. Děkujeme tak zatím za Vaše pochopení.

Starý web IROP zůstává dočasně dostupný na novém odkazu http://dotace-old.proddomain.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana, nebude však již dále aktualizován a po skončení zkušebního provozu nových stránek bude provoz tohoto webu ukončen.

V případě dalších dotazů kontaktujte: p. Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 25.4.2018