Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Obchůdek 2021+ v Ústeckém kraji 2023

Obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000 obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel mohou žádat o podporu 20-100 tis. Kč.

Způsobilé výdaje jsou:
a) náklady na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny,
b) náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku1
a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí
s obchodem,
c) náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
d) náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

Nezpůsobilé výdaje jsou veškeré další výdaje nenáležející do kategorie způsobilých.
Například:
a) DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, anebo si může nárokovat vrácení DPH,
b) Opravy a údržba stávajícího majetku,
c) Splátky půjček a úvěrů (mimo hypotečních úvěrů na provozovnu),
d) Sankce a penále,
e) Náklady na záruky, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky,
f) Leasing,
g) Dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí
pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu,
h) Osobní automobily,
i) Nákladní automobily.

 

Informace: https://www.kr-ustecky.cz/obchudek-2021-2-vyzva/d-1772918/p1=290806

Potřebujete pomoci? Kontaktujte nás pro pomoc s žádostí.

Článek vyšel : 21.12.2022