Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021

Ústecký kraj vypsal dotační program pro podporu začínajících podnikatelů. O podpory v souhrnné částce 8 mil. Kč se můžou oprávnění žadatelé hlásit od 14.6. do 16.7.2021. Pro případné žadatele bude 20. 5. 2021 od 15:00 uspořádán seminář. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat pro moc s přípravou a podáním žádosti.

Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 14. 6. 2021 a ukončen dne 16. 7. 2021. Žadatel doručí vyplněnou žádost včetně povinných příloh na podatelnu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyplnění žádosti online. Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Více informací na webu Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-kraji-pro-rok-2021/d-1756105/p1=204744

 

POZVÁNKA: Odbor strategie, přípravy a realizace projektu; oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“.

Obsahem semináře bude seznámení s podmínkami dotačního programu a procesem podání žádosti o dotaci.

Termíny konání: 20. 5. 2021 od 15:00 hodin
Místo konání: ONLINE – odkaz na online schůzku bude zaslán na kontaktní email uvedený při Vaší registraci na akci.

Registrujte se prosím pomocí on-line formuláře, který naleznete na: https://forms.gle/Upe9a9FCRyoSzDZQ7

Kontaktní osoby:

 

V případě potřeby se neváhejte obrátit zaměstnance MAS Vladař, pomůžeme Vám s přípravou i podáním žádosti!

Článek vyšel : 17.5.2021