Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Pomoc MPSV pro lidi zasažené živelnou pohromou

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí pomoc všem lidem zasaženým živelnou pohromou. Pomoc je určena nejen obcím postiženým tornádem na jižní Moravě, ale také obcím na Podbořansku.

Živelná pohroma zasáhla také obce Stebno, Kryry a Blatno na Podbořansku. Úřad práce v Lounech je ve spojení se starosty a je připraven v případě potřeby vyslat do postižených obcí své mobilní týmy, které by vyplácely lidem mimořádnou finanční pomoc.

Pro Podbořansko je vpřípadě potřeby vyčleněno číslo 778 763 040, kam se mohou lidé obracet na Úřad práce pro pomoc.

Dále se můžete obrátit i na Call centrum ÚP ČR a na bezplatnou linku 800 77 99 00 

nebo prostřednictvím e-mailu: callcentrum@mpsv.czkontaktní.centrum@mpsv.cz.

 

Výše MOP

  • Výše MOP, kdy osobu postihne mimořádná událost, se stanoví s přihlédnutím k sociálním a majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (tj. až do výše 57 900 Kč).

 

Nezbytné podklady pro MOP

  • žádost o MOP z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí

  • právní titul k bydlení, či kontakt na majitele nemovitosti (v případě nájemního, podnájemního vztahu), vlastnictví nemovitosti není třeba dokládat – správní orgán si tuto skutečnost ověří náhledem do katastru nemovitostí

  • fotodokumentace následků tornáda (postačí fotografie v mobilním telefonu)

  • doklad o výši měsíčních příjmů za aktuální kalendářní měsíc

  • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech

 

Více informací na webu MPSV.

 

Galerie :

Článek vyšel : 29.6.2021