Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Pomoc obcím a lidem postiženým živelní pohromou - Dotační program MMR - Živel

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační programy na podporu lidí a obcí postižených živelní pohromou. Dotační program ŽIVEL je určen také pro Podbořansko - obce Stebno, Blatno a Kryry!

DOTAČNÍ PROGRAM ŽIVEL

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM TORNÁDEM

Forma podpory:

 • jednorázová dotace dle výše skutečné škody až 2 mi. Kč
 • zvýhodněný úvěr až 3 mil. Kč (až do výše celkových nákladů nepokrytých pojištěním)
 • celkem je možné získat až 5 mil. Kč

Kdo může žádat

 • vlastník nebo spoluvlastník obydlí, který obydlí využíval k trvalému bydlení, pronajímal jiné ososbě nebo poskytoval k bydlení rodinnému příslušníkovi
 • podmínkou je, že poškozené obydlí se nachází na území, které bylo zasaženo tornádem nebo dowburstem

Podmínky:

 • dotaci nebo úvěr pro obnovu obydlí (tj. rekonstrukce, výstavba nebo pořízení jiné nemovitosti)
 • oprava, výstavba nebo pořízení bude dokončeno do 3 let od podpisu smlouvy
 • v případě nového bydlení nesmí být bytová výměra nového obydlí nižší než 80 % a vyšší než 120 %

Jak žádat:

 • vyplnit žádost na místě s mobilním týmem SFPI
 • nebo doručit vyplněnou žádost na adresu:
  Státní fond podpory investic
  Vinohradská 1896/46, 12000 Praha 2
 • nebo poslat vyplněnou žádost přes datovou schránku SFPI: wikaiz5

Příjem žádostí:

 • od 3. července

   

Program administruje Státní fond podpory investic (SFPI): https://sfpi.cz/program-zivel/

Více informací naleznete také na webu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.6.2021