Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Realizace SCLLD MAS Vladař
Aktuality:

Pozvánka - 30.11.2023 - Konference k realizaci SCLLD MAS Vladař

MAS Vladař si dovoluje pozvat všechny partnery, územní aktéry i přátele na výroční konferenci k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014-2020. Místem konání je sál KD Národní dům Podbořany.

Logo IROP + MMR

30.11.2023 - Sál Národní dům Podbořany (Nádražní 261, Podbořany) 

13:00 - 13:20 - Zdravice hostů

  • Správní rada MAS Vladař
  • Národní síť místních akčních skupin, Krajské sítě MAS, Územní partneři
  • ŘO PR SCLLD

13:20 - 13:45 - Historie MAS Vladař
13:45 - 14:00 - Strategie SCLLD 2014 - vznik, schvalování, průběh realizace (J. Ryšavý)

14:00 - 14:20 - coffee break

14:20 -15:00 - PR IROP - zkušenost s podpořenými projekty (A. Nipauerová: Léčebna Petrohrad - p. Henlín, Město Žatec)
15:00 - 15:45 - PR PRV - zkušenost s podpořenými projekty, představení vybraných žadatelů (P. Menzl: CHMEL spol. s r.o.)
15:45 - 16:00 - PR OPZ - zkušenost s podpořenými projekty, představení vybraných žadatelů (D. Lněníčková)
16:00 - 16:15 - Animace OPVVV (D. Šebesta: Mateřská škola speciální, Žatec p. Holý)

16:15 - 16:30 - coffee break

16:30 - 17:00 - Pokračování SCLLD14+, aneb jak jsme připravili SCLLD2021+ (J. Ryšavý)
17:00 - 18:00 - Diskuse, výměna zkušeností 
18:00 - Závěrečné slovo, ukončení konference

 

Doprovodný program:

1.12.2023 - 9:00 - Národní dům Podbořany - odjezd na exkurze úspěšných projektů realizovaných přes SCLLD MAS Vladař 2014+ (vlastní doprava nebo spolujízda)

 

Vstup na akci je zdarma. Prosíme o registraci vyplněním formuláře, pro každého registrovaného je připraveno malé občerstvení.
 

Článek vyšel : 19.10.2023