Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Pozvánka na informačně-konzultační setkání - Holedeč

Vážení žadatelé-příjemci z území MAS Vladař,
zveme Vás na informačně-konzultační setkání k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


MAS Vladař připravila pro žadatele a příjemce ze Šablon informačně-konzultační setkání, které se uskuteční v pátek 27. ledna 2017 v Kulturním domě Holedeč od 12 hod. 

Program:

  • Představení výzvy a aktuální změny ve výzvě
  • Úloha MAS v pomoci ZŠ a MŠ v území
  • Ukázka elektronického systému vkládání žádostí
  • Individuální konzultace
Článek vyšel : 6.1.2017