Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: MAS Vladař o.p.s. Orgány a dokumenenty MAS Vladař o.p.s.
Aktuality:

POZVÁNKA na plenární zasedání MAS Vladař o.p.s. prosinec 2020

Termín konání: 18. prosince 2020 (pátek)
Místo konání: MěÚ Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany – zasedací místnost
Čas zahájení, ukončení: 9:00 – 9:30 hod


Program jednání:

  1. Prezence, schválení programu
  2. Projednání výroční zprávy o činnosti společnosti, auditu a účetní závěrky za rok 2019 (podklad v příloze)
  3. Informace o činnosti MAS Vladař o.p.s. v roce 2020 a plán činnosti na rok 2021
  4. Závěr, diskuse

Pozn.: v průběhu jednání bude zajištěno drobné občerstvení. Nebude-li z epidemiologického hlediska možné setkání v prezenční formě, bude všem zaslán odkaz na videokonferenci přes webový prohlížeč či mobilní telefon.

Potvrzení účasti:

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednání, nejpozději do 17. prosince 2020 (do 12:00 hodin), na email: josef.rysavy@vladar.cz

Článek vyšel : 18.11.2020