Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka na seminář pro příjemce podpory z 6. výzvy

MAS Vladař o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce podpory z 6. výzvy PRV. Seminář bude určen k podání informací o dalším postupu či realizaci velkého a malého marketingového průzkumů v rámci podaných žádostí.

Termín konání: 

středa 12.10.2022 v 15:30 hod.

Místo:

v zasedací místnosti kanceláře MAS Vladař o.p.s.(Masarykovo náměstí 22, 441 01 Podbořany)

 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Potvrzení účasti:

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 10.10.2022. Potvrzení zašlete na e-mail petr.menzl@vladar.cz.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 5.10.2022