Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka na seminář pro příjemce podpory z 8. výzvy

MAS Vladař o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce podpory z 8. výzvy PRV. Seminář bude určen k podání informací o dalším postupu či realizaci malého/velkého marketingového průzkumu a výběrových řízení v rámci podaných žádostí.

Termín konání: 

pondělí 27.11.2023 v 15:00 hod.

Místo:

v zasedací místnosti kanceláře MAS Vladař o.p.s.(Masarykovo náměstí 22, 441 01 Podbořany)

 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Potvrzení účasti:

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do pátku 24.11.2023. Potvrzení zašlete na e-mail petr.menzl@vladar.cz.

Článek vyšel : 21.11.2023