Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.
Aktuality:

Pozvánka na seminář pro žadatele - OPZ - Výzva č.3 - Zaměstnanost

27.4.2018 od 10:00 - Zasedací místnost MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany

Pravidla účasti:

  • Účast na semináři je bezplatná.
  • Seminář je určen pro oprávněné žadatele uvedené výzvy.
  • Registrujte se, prosím, prostřednictvím na email zdenek.mach@vladar.cz.

Program:

  1. Úvod a představení MAS
  2. Představení výzvy
  3. Podporované aktivity
  4. Způsob hodnocení projektů
  5. Rozpočet
  6. Odkazy na zdroje informací 
  7. Základní informace o podávání Žádostí o dotaci na MAS přes MS2014+

V rámci školení bude připraveno drobné občerstvení.

Odkaz na související výzvu: www.vladar.cz/3-vyzva-mas-vladar-opz-podpora-zamestnanosti-na-uzemi-mas-vladar-i-vypis-text-45.html

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 18.4.2018