Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality:

POZVÁNKA na Valnou hromadu MAS Vladař prosinec 2020

Termín konání: 18. prosince 2020 (pátek)
Místo konání: MěÚ Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany – zasedací místnost
Čas zahájení, ukončení: 9:30 – 10:30 hod


Program jednání:

 1. Prezence, schválení programu
 2. Volba člena Rozhodovací komise
 3. Volba členů Výběrové komise
 4. Aktuality z realizace SCLLD MAS Vladař
  1. Zajištění realizace SCLLD
  2. Programové rámce a jejich plnění
 5. Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+
  1. Území MAS Vladař 2021+
  2. Veřejná konzultace problémů a potřeb území
  3. Návrh cílů strategie MAS pro území období 2021+
  4. Informace o dalším postupu tvorby SCLLD 202+
 6. Závěr, diskuse

Pozn.: v průběhu jednání bude zajištěno drobné občerstvení. Nebude-li z epidemiologického hlediska možné setkání v prezenční formě, bude všem zaslán odkaz na videokonferenci přes webový prohlížeč či mobilní telefon.

Potvrzení účasti:

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednání, nejpozději do 11. 12. 2019 (do 12.00 hodin), na e-mail: josef.rysavy@vladar.cz. Akce je veřejně dostupná a bezplatná, hlasovací právo mají pouze partneři MAS.

Článek vyšel : 18.11.2020