Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Prezentace k možnosti získávání finančních prostředků na následky dopadů koronavirové krize v zemědělství

Podnikáte v zemědělství a zaznamenali dopady koronavirových opatření na svůj podnik? MZE připravilo prezentaci s přehledem možností, které Vám mohou pomoci se s těmito dopady lépe vyrovnat.

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fcsv%2F1591616318147.pdf

Článek vyšel : 15.6.2020