Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.
Aktuality:

Přijaté žádosti - 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.

Seznam přijatých žádostí do výzvy MAS Vladař - 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.

Reg číslo projektu Název projektu Žadatel Celk. zps. výdaje
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009784 NOVÝ IMPULS Nadace Valeč v Čechách 1997225
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009844 POZITIVNÍ ZMĚNA LEADER ACADEMY o.p.s. 5998475
celkem     7995700
Článek vyšel : 4.6.2018