Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Příjem žádostí na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami

SZIF přijímá žádosti na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v červnu 2021.

Kompletní informace ohledně podmínek čerpání dotace včetně formuláře Žádosti jsou pro žadatele k dispozici na https://www.szif.cz/cs/rizika v části Zpravodajství a Ke stažení.  

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.7.2021