Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality:

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 - 2027

Aktuálně připravujeme integrovanou strategii území MAS Vladař pro programové období 2021 - 2027. Pro kvalitní strategii, která odpovídá potřebám území, potřebujeme informace přímo od Vás. Chceme znát Váš názor na region, ve kterém žijete nebo působíte. Co je v něm skvělé a co se naopak nedaří? Jaké má potřeby? Jaké oblasti je podle Vás potřeba nejvíce rozvíjet? Jaké jsou priority regionu? Jaké plány máte Vy? Váš názor je důležitý!

Připravili jsme pro Vás sadu dotazníků, které nám odpoví na nejdůležitější otázky.
Vyplňte prosím dotazník oblasti, která se Vás týká:

Můžete také využít:

Dotazníky mají jen pár otázek a jejich vyplnění Vám zabere 3 až 5 minut.
Vyplnění dotazníků je zcela anonymní a data z nich budou použita pouze pro přípravu strategie MAS Vladař.

K čemu to celé bude?

Díky Vám získáme informace o tom, co je v našem území potřeba. Budeme tak moci efektivně zacílit výzvy v příštím programovém období tak, aby odpovídaly potřebám obcí a subjektům na území MAS Vladař.
I díky Vám bude podpořeno to, co je skutečně potřeba.

Více informací k přípravě strategie CLLD naleznete v tiskové zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 20.1.2021