Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Nová zelená úsporám light
Aktuality:

Příspěvek na bydlení v roce 2023

O dotaci NZÚ Light mohou žádat nejen senioři, ale i domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Na webu MPSV naleznete informativní kalkulačku, která Vám pomůže odhadnout zda má cenu se vydat na úřad o dávku požádat.


https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení a cílí jak na rodiny, tak jednotlivce. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 a 2023 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) příp. osoba, která užívá byt na základě služebnosti (dříve věcného břemene) nebo nájemce bytu (podnájemce) jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší, než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. V souvislosti s růstem cen energií je pro rok 2023 navrženo mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení tak, aby uměl pomoci s úhradou zvýšených nákladů na energie. Spočítejte si, zda by Vám mohl vzniknout nárok na tuto finanční pomoc a v jaké výši.

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který v něm má trvalý pobyt před 12.9.2022 je oprávněným žadatelem pro podporu energetických úspor v takovém domě ve výši až 240.000,- Kč z programu Nová Zelená Úsporám Light. MAS Vladař zdarma pomáhá s administrací celé žádosti, viz.: https://www.vladar.cz/nova-zelena-usporam-light-vypis-text-186.html

Další informace o příspěvku nabydlení naleznete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Online podání žádosti (potřebujete elektronickou nebo bankovní identitu): https://www.mpsv.cz/web/cz/zadost-o-prispevek-na-bydleni

Článek vyšel : 23.10.2023