Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pro území MAS Vladař již 60.930.752,- Kč z evropských fondů / IROP

Přehled podaných a hodnocených žádostí o podporu v operačním programu IROP v období prosinec 2017 až listopad 2018.

MAS Vladař o.p.s. začala v prosinci 2017 vyhlašovat své první výzvy v operačním programu IROP (Intergovaný regionální operační program). V tomto článku bychom rádi informovali stručným přehledem o podaných a hodnocených žádostí o podporu v období prosinec 2017 až listopad 2018. Díky přidělené celkové alokaci v rámci celého operačního programu IROP pro MAS Vladař o.p.s. bude podpořeno:

2 obce podpoří zvýšení bezpečnosti chodců

3 komunitní centra
  zaměření na pomoc a sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život, osoby se zdravotním postižením

1 robotické centrum, zájmové kroužky
  vzdělávání dětí a mládeže, zaměření i na lepší se uplatnění na trhu práce
  1 odborná učebna pracovních dílen
  zaměřena na výuku řemeslných a technických oborů
  6 odborných přírodovědných učeben
  výuka předmětů Chemie, Fyziky, Matematiky, Přírodopisu, Ekologie,
  Prvouka, Člověk a jeho svět, Biologie, s vazbou na digitální technologie

  5 odborných jazykových učeben
  zaměřených na výuku cizích jazyků a digitálních technologií

-  1 sociální podnik
  podnik bude zaměstnávat osoby dlouhodobě evidované na ÚP

 

K dnešnímu dni, tj. 14. 1. 2019, se tedy jedná o úspěšně vyhodnocené podané žádsoti o pdoporu, které jsou v procesu:

  • 12 žádostí = projekt ve fyzické realizaci (vydán PA o poskytnutí podpory)
  • 4 žádosti = žádost o podporu doporučená k financování (žádost o podporu byla doporučena k financování, ve stavu čekání na vydání PA, po té bude nstaven stav "projekt ve fyzické realizaci")
  • 3 žádosti = žádost o podporu v procesu hodnocení ZOZ (závěrečné ověření způsobilosti)

 

Další podrobnější informace získáte v příloze tohoto článku - prezentace IROP_výzvy_alokace, která byla vytvořena k datu 27. 11. 2018.

Pro rok 2019 byl již v prosinci 2018 zveřejněn Harmonogram výzev, ke stažení zde: http://www.vladar.cz/harmonogram-vyzev-2019_1-vypis-text-59.html

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 14.1.2019