Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Proběhl seminář k vyhlášené 6. výzvě PRV MAS Vladař

Tento týden ve středu 20.07. od 15 hodin proběhl seminář pro žadatele k vyhlášené 6. výzvě PRV MAS Vladař v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Seminář byl zaměřen na aktuální znění vyhlášené výzvy. Účastníci byli především seznámeni s kritérii a podmínkami jednotlivých fichí. Závěrem jsme si společně prošli proces podání žádosti o dotaci.

Návod na podání žádosti a další materiály ze semináře naleznete v příloze tohoto článku. 

Těší nás Vaše účast a přejeme všem žadatelům mnoho úspěchů.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 22.7.2022