Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Proběhl seminář pro příjemce ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

V pondělí 26. ledna proběhl seminář na který byli přizváni všichni úspěšní žadatelé ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK.

Prostředky do programu, který MAS Vladař administrovala, poskytl Ústecký kraj. Celkem bylo rozděleno 237 tisíc korun mezi 16 úspěšných žadatelů. Díky této podpoře proběhne spoustu drobných akcí ve 14 obcích na Podbořansku, Žatecku, Kadaňsku a Lounsku.

Na semináři se příjemci dozvěděli, jak postupovat při realializaci projektu, jak napsat závěrečnou zprávu a jak provést vyúčtování projektu.

Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 26.1.2022