Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Programové období 2021 - 2027 - vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy

550 miliard Kč z evropských fondů pro Českou republiku na politiku soudržnosti

Vláda České republiky již schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci jednotlivých programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy v některých programech by mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku, většina pak v prvním pololetí 2022. Česká republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.

„Čeští žadatelé budou moci z programů zajišťujících politiku soudržnosti, kam spadají operační programy jako IROP, OP Doprava a další, čerpat přibližně 550 miliard korun, což je přibližně 21 miliard euro. Jsme rádi, že co se týče celkové částky, kterou bude moci Česko využít, jsme si nepohoršili oproti předchozímu programovému období, kde byla výše alokace obdobná,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Nyní čekáme na schválení potřebné evropské legislativy, které má bohužel velké zpoždění. Jednotlivé operační programy jsou ale na pracovní úrovni ve stádiu velké připravenosti a nejbližších týdnech budou zaslány k připomínkování do Evropské komise. Současně dopracováváme Dohodu o partnerství, zastřešující strategii pro politiku soudržnosti v ČR, kterou plánuji předložit kolegům na vládě v létě tohoto roku, popsala další kroky ministryně.

 

Další informace naleznete přímo na stránkách MMR / IROP, zde: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-rozdeleni-financi-mezi-operacni-pr

 

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

ŘO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 79,3 mld. Kč

Integrovaný regionální operační program

ŘO - Ministerstvo místního rozvoje 122,7 mld. Kč

OP Jan Amos Komenský

ŘO - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 64,1 mld. Kč

OP Zaměstnanost

ŘO - Ministerstvo práce a sociálních věcí 36,4 mld. Kč

OP Životní prostředí

ŘO - Ministerstvo životního prostředí 61,1 mld. Kč

OP Doprava

ŘO - Ministerstvo dopravy 125 mld. Kč

OP Rybářství

ŘO - Ministerstvo zemědělství 0,78 mld. Kč

OP Spravedlivé transformace

ŘO - Ministerstvo životního prostředí 42,7 mld. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro Vás připravila:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.3.2021