Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Operační program zaměstnanost
Aktuality:

Projekt CESTA K ROZVOJI- vzdělávání zaměstnanců zdarma

Okresní hospodářská komora v Chomutově připravila projekt CESTA K ROZVOJI, jehož náplní je vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Vzdělávání zaměstnanců je zcela ZDARMA.

Název projektu: Cesta k rozvoji

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010945

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Realizace projektu: 09/2019 – 05/2022

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Okruhy vzdělávání:

1. Obecné IT

2. Měkké a manažerské dovednosti

3. Jazykové vzdělávání

4. Specializované IT

5. Účetní, ekonomické a právní kurzy

6. Technické a jiné odborné vzdělávání

 

V případě zájmu o vzdělávání Vašich zaměstnanců kontaktujte Okresní hospodářskou komoru v Chomutově (info@ohkcv.cz, +420 688 878)

Více informací naleznete na webu Okresní hospodářské komory v Chomutově.

Galerie :

Článek vyšel : 11.8.2021