Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře

18/001/19210/342/071/000834

Žadatel:
LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
890 279 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší navýšení kapacity, zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření sortimentu služeb podniku LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o., která poskytuje laboratorní a poradenské služby.

Firma se zabývá laboratorní činností a zpracovává různé typy vzorků (půdy, rostliny, krmiva a další druhy). Pro zvýšení kapacity a kontinuity zpracovávaných vzorků v laboratoři je nutné eliminovat nejslabší článek zpracování vzorků, tj. převod z pevné fáze na kapalnou rozkladem v kyselině v otevřeném prostoru. Nákupem mikrovlnného zařízení pro rozklad vzorků se vyřeší tzv. „úzké hrdlo“ procesu a zároveň se docílí zlepšení životního prostředí (uzavřený systém zpracování vzorků).

Zajištění, sběr a přeprava vzorků do laboratoře byla v minulých letech řešena subdodávkou jako placená služba. Z organizačních a ekonomických důvodů si firma od nového roku bude zajišťovat tyto činnosti sama. Z toho důvodu byli přijati noví zaměstnanci, pro které je nutno zajistit dopravní prostředky pro vykonávání zmíněné práce. Aktuálně jsou vozidla řešena pronájmem. Toto řešení není ekonomicky výhodné a firma si bude muset pořídit vlastní dopravní prostředky. Vzhledem k velké oblasti působnosti a objemu vzorků potřebujeme řešit přepravu vzorkovacích zařízení (motorový vzorkovač se vzorkovací tyčí, přenosné lednice pro převoz vzorků aj.), svoz vzorků a dopravu osob v terénu.

Další záměr je rozšíření nabídky služeb o letecké snímkování. Bezpilotní letouny jsou moderním nástrojem pro sběr velkého množství přesných dat. Pořízení bezpilotního letounu (tzv. dronu) s multispektrální kamerou a dalším příslušenstvím, které dokáže zachytit různé projevy porostu a fáze vegetace, posune firmu do vyšších dimenzí. Tento způsob získávání informací o stavu porostu je poměrně neprozkoumanou oblastí. A právě spojení laboratorních analýz a získaných dat mohou pomoci k lepšímu porozumění nasnímaných ploch a možnosti vyhodnocení naměřených hodnot s provedením následného doporučení. Tato kombinace dálkového průzkumu země s laboratorním měřením posílí konkurenceschopnost na trhu. Výhodou snímkování je i možnost zjištění technologické kázně, poškození porostu, mezerovitosti, zamokření pozemku apod., případně počty jedinců na jednotku, výpočet objemů aj. Tato služba se zařadí do systému precizního zemědělství.

Fotogalerie projektu: Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře

Místo realizace projektu: Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře

Projekt byl realizován na území obce Postoloprty
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě