Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace provozovny - Václav Vincík

18/001/19210/342/071/000838

Žadatel:
VINCÍK VÁCLAV
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
999 500 Kč
Popis projektu:

Projektem dojšlo k pořízení moderních zařízení k úpravě masných výrobků - nářezového stroje, udírenské komory a masírovacího zařízení, čímž se značně podpoří výkonnost tohoto zpracovatelského podniku. Výsledkem projektu je modernizace technologického vybavení výrobny Václav Vincík.

Fotogalerie projektu: Modernizace provozovny - Václav Vincík

Místo realizace projektu: Modernizace provozovny - Václav Vincík

Projekt byl realizován na území obce Lenešice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě