Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace farmy

18/001/19210/342/071/000851

Žadatel:
FARM POLÁKY, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
497 500 Kč
Popis projektu:

Prostřednictvím projektu byl získán hloubkový kypřič se schopností zapravit organická hnojiva do půdy. Kypřič dokáže prokypřit půdu až do hloubky 50 cm, čímž podpoří vsakování vody do půdy a zlepší podmínky pro rostliny.

Fotogalerie projektu: Modernizace farmy

Místo realizace projektu: Modernizace farmy

Projekt byl realizován na území obce Podbořanský Rohozec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě