Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení nového traktoru

18/001/19210/342/071/000852

Žadatel:
ŠILHÁNEK PAVEL
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
1 000 000 Kč
Popis projektu:

Náplní projektu je pořízení nového traktoru za účelem zlepšení obhospodařování zemědělských pozemků ve vlastnictví a nájmu žadatele, snížení emisí a zvýšení soběstačnosti žadatele.

Fotogalerie projektu: Pořízení nového traktoru

Místo realizace projektu: Pořízení nového traktoru

Projekt byl realizován na území obce Kryry
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě