Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Jazyková učebna s novými technologiemi

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295

Žadatel:
Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
Způsobilé výdaje:
2 579 193 Kč
Dotace:
2 450 233 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je vytvoření odborné jazykové učebny, a to pomocí modernizace původní učebny, což zahrnuje stavební úpravy a pořízení nového vybavení (nábytek + ICT technika). Učebna bude sloužit pro výuku 2. stupně ZŠ pro předměty anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, a to za pomoci digitálních technologií.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Jazyková učebna s novými technologiemi

Místo realizace projektu: Jazyková učebna s novými technologiemi

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě