Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení servisního vozidla a lisu

18/001/19210/342/071/000854

Žadatel:
ZUKAL KAREL
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
203 194 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší rozvoj vlastní firmy žadatele,který provozuje instalatérství a topenářství. Vzhledem k rostoucí poptávce na práce v daném oboru je potřeba firmu modernizovat. Žadatel proto pořizuje z důvodu pokrytí širšího okruhu území užitkové vozidlo N1, kterým může zabezpečit přepravu jak drobného materiálu, spolupracovníků a potřebného nářadí pro montážní práce. Dále žadatel pořizuje moderní lis na spojování potrubí, čímž si rozšiřuje další okruh montážních prací a zvyšuje tak konkurenceschopnost vlastní firmy. 

Fotogalerie projektu: Pořízení servisního vozidla a lisu

Místo realizace projektu: Pořízení servisního vozidla a lisu

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě