Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do zemědělského podniku

18/001/19210/342/071/000857

Žadatel:
KOBZA OLDŘICH
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
470 753 Kč
Popis projektu:

Projekt Investice do zemědělského podniku sestává řeší pořízení třístranně sklopného návěsu na obilí,  smykových bran, pojízdného šnekového dopravníku a zhotovení průmyslové betonové podlahy.

Fotogalerie projektu: Investice do zemědělského podniku

Místo realizace projektu: Investice do zemědělského podniku

Projekt byl realizován na území obce Chbany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě