Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup traktoru

19/003/19210/342/071/000647

Žadatel:
ČECHUROVÁ EVA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
348 600 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení stroje - traktoru - pro úkony nezbytně spojené s provozem farmy.

Fotogalerie projektu: Nákup traktoru

Místo realizace projektu: Nákup traktoru

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě