Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup žacího stroje pro sklizeň pícnin

19/003/19210/342/071/000622

Žadatel:
MACHOVÁ MILUŠE
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
200 678 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je nákup žacího stroje pro sklizeň pícnin.

Fotogalerie projektu: Nákup žacího stroje pro sklizeň pícnin

Místo realizace projektu: Nákup žacího stroje pro sklizeň pícnin

Projekt byl realizován na území obce Měcholupy
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě