Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Traktor s čelním nakladačem, přepravník balíků

19/003/19210/342/071/000566

Žadatel:
PELEŠKOVÁ MARTINA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
905 400 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení strojů (traktor s čelním nakladačem, přepravník balíků).

Fotogalerie projektu: Traktor s čelním nakladačem, přepravník balíků

Místo realizace projektu: Traktor s čelním nakladačem, přepravník balíků

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě