Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace ekologické farmy II.

19/003/19210/342/071/000560

Žadatel:
SLÁDEČKOVÁ JITKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
281 400 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení jednoho kusu žacího stroje a přepravníku balíků.

Fotogalerie projektu: Modernizace ekologické farmy II.

Místo realizace projektu: Modernizace ekologické farmy II.

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě