Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení stroje na přípravu půdy

19/003/19210/342/071/000559

Žadatel:
Anděl Agro s. r. o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
161 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení 1 ks cambridge válců o záběru 9 m.

Fotogalerie projektu: Pořízení stroje na přípravu půdy

Místo realizace projektu: Pořízení stroje na přípravu půdy

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě