Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Přírodovědné předměty v moderním pojetí

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290

Žadatel:
Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
Způsobilé výdaje:
2 987 526 Kč
Dotace:
2 838 149 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je modernizace učebny přírodních věd vč. kabinetu, a to pomocí stavebních úprav a pořízení nového vybavení (nábytek + ICT technika). Učebna bude sloužit pro výuku 1. i 2. stupně ZŠ pro předměty prvouka, přírodověda, fyzika, chemie, přírodopis, cizí jazyky (další prostor pro půlené hodiny) a to za pomoci digitálních technologií.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Přírodovědné předměty v moderním pojetí

Místo realizace projektu: Přírodovědné předměty v moderním pojetí

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě