Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozšíření poskytovaných služeb pro zlepšení kondice, fyzické i osobní pohody.

19/003/19210/342/071/000558

Žadatel:
Rehabilitace plus s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
163 350 Kč
Popis projektu:

Pořízením přístrojů - rázové vlny, vakuové jednotky a elektrostimulace bude možné poskytnout regeneraci svalů, tkání, úponů svalů a měkkých tkání po námaze či úrazu.

Fotogalerie projektu: Rozšíření poskytovaných služeb pro zlepšení kondice, fyzické i osobní pohody.

Místo realizace projektu: Rozšíření poskytovaných služeb pro zlepšení kondice, fyzické i osobní pohody.

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě