Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Zvýšení produktivity a efektivity chovu skotu

19/003/19210/341/071/000619

Žadatel:
REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
293 400 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je zvýšení produktivity a efektivity práce v chovu skotu bez tržní produkce mléka. Toto umožní nákup stroje na rozdružování balíků.

Fotogalerie projektu: Zvýšení produktivity a efektivity chovu skotu

Místo realizace projektu: Zvýšení produktivity a efektivity chovu skotu

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě