Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Technika pro obhospodařování obtížně dostupných pozemků

19/003/19210/341/071/000610

Žadatel:
Belina s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
234 000 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení přídavných zařízení k malotraktoru, která budou sloužit pro obhospodařování hůře dostupných pozemků a sečení vysoké trávy. Jedná se rozšíření obhospodařované plochy v mokřadech a snadnější údržbu budoucího sadu. Výsledkem je nákup mulčovače, diskové sekačky, obraceče, přídavných kol pro pohyb v mokřadech. Pro usnadnění manipulace s takto získanou senáží poslouží manipulátor na kulaté balíky a vidle s přidržovačem na seno.

Fotogalerie projektu: Technika pro obhospodařování obtížně dostupných pozemků

Místo realizace projektu: Technika pro obhospodařování obtížně dostupných pozemků

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě