Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace farmy Kobylé.

19/003/19210/341/071/000598

Žadatel:
FLÍGROVÁ JAROSLAVA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
217 000 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen stroj - nahrabovač sena a mulčovač travních porostů.

Fotogalerie projektu: Modernizace farmy Kobylé.

Místo realizace projektu: Modernizace farmy Kobylé.

Projekt byl realizován na území obce Pšov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě