Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Valečská pálenice - založení lihovaru

19/003/19210/341/071/000567

Žadatel:
PETR RUDOLF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
74 200 Kč
Popis projektu:

Projekt navazuje na existující provoz pálenice, která se doposud zabývá pouze pěstitelským pálením tj. pálením zkvašeného ovoce od pěstitelů. Cílem projektu je zkvalitnit proces výroby destilátů a dále umožnit podniku prodej vlastních destilátů.

Fotogalerie projektu: Valečská pálenice - založení lihovaru

Místo realizace projektu: Valečská pálenice - založení lihovaru

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě