Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

GASTRO

19/003/19210/341/071/000563

Žadatel:
Kavárna U muzea, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
216 901 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření stávajících kapacit zařízení.

Fotogalerie projektu: GASTRO

Místo realizace projektu: GASTRO

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě