Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Oprava stodoly

19/003/19210/332/071/000644

Žadatel:
HRUŠKA JAROSLAV
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
270 180 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší opravu stávající budovy, která bude využita jako stáj pro ovce.

Fotogalerie projektu: Oprava stodoly

Místo realizace projektu: Oprava stodoly

Projekt byl realizován na území obce Manětín
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě