Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Učebna pro výuku přírodních věd

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286

Žadatel:
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Způsobilé výdaje:
2 936 176 Kč
Dotace:
2 789 367 Kč
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny a přilehlého kabinetu. Cílem je vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

Více informací: https://www.zsjihwz.cz/o-skole/projekty/rekonstrukce-uceben

Fotogalerie projektu: Učebna pro výuku přírodních věd

Místo realizace projektu: Učebna pro výuku přírodních věd

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě