Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Stroje pro sečení a sklizeň travnatých pozemků

19/003/19210/342/071/000613

Žadatel:
VANĚK TOMÁŠ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
246 675 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu jsou pořízené stroje diskový žací stroj a shrnovač píce.

Fotogalerie projektu: Stroje pro sečení a sklizeň travnatých pozemků

Místo realizace projektu: Stroje pro sečení a sklizeň travnatých pozemků

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě