Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vybavení pro výrobu masných produktů

19/003/19210/342/071/000593

Žadatel:
VANĚK JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
499 789 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení dopravního automobilu pickup s chladírenským prostorem.

Fotogalerie projektu: Vybavení pro výrobu masných produktů

Místo realizace projektu: Vybavení pro výrobu masných produktů

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě