Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do hmotného majetku

19/003/19210/342/071/000592

Žadatel:
VINCÍK VÁCLAV
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
622 500 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je modernizace technologického vybavení výrobny. Jedná se o pořízení 1 ks vakuová narážka - bude umožňovat narážení masových směsí do přírodních i umělých střev 1 ks nastřikovačka - bude umožňovat nastřikování láku do masa.

Fotogalerie projektu: Investice do hmotného majetku

Místo realizace projektu: Investice do hmotného majetku

Projekt byl realizován na území obce Lenešice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě