Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj rozsahu a kvality výrobního zázemí v oblasti brandování textilu

19/003/19210/342/071/000589

Žadatel:
Eintopf s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
203 005 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení vyšívacího stroje a software pro obsluhu.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Rozvoj rozsahu a kvality výrobního zázemí v oblasti brandování textilu

Místo realizace projektu: Rozvoj rozsahu a kvality výrobního zázemí v oblasti brandování textilu

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě